Sản phẩm

Sản phẩm máy chế biến gỗ KINGWOODMAC được ưa chuộng nhất hiện nay. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào năm 2003 khi Quốc Duy ra đời với tham vọng giúp mọi người đạt tới những điều không thể. Sau hơn 20 năm, chúng tôi vẫn tiếp tục đổi mới và tạo ra công nghệ phá vỡ những rào cản cũ và mới, đồng thời giúp mọi người làm những điều mà họ không thể. KINGWOODMAC ra đời với sứ mệnh hỗ trợ cho khách hàng chế biến gỗ chuyển đổi công nghệ mới.